TEDxYonsei - Park Seowon

From TEDx
Tue. 10-19-2010

TEDxYonsei - Lee Yohan

From TEDx
Tue. 10-19-2010

TEDxYonsei - Kim Junghoon

From TEDx
Tue. 10-19-2010

TEDxYonsei - Kim Saejoong

From TEDx
Tue. 10-19-2010